១៤យ៉ាងសម្គាល់ថា អ្នកនៅជំទង់

១៤យ៉ាងសម្គាល់ថា អ្នកនៅជំទង់

១ គិត ថា​​ខ្លួនឯង​ធំ ហើ

យ។

២ គិត ថា​​មាន​សេរីភាព​មិនទាន់​​គ្រប់គ្រាន់​សោះ។

៣ រកតែ​ឈ្នះ​ជាជាង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ។

៤ អ្វី​ថ្មី​ត្រូវ​តែ​សាក។

៥ មនុស្ស​ចាស់​គឺ​ហួស​សម័យ​ហើយ។

៦ ប្រាក់​សម្រាប់​ចាយ​មិនមែន​សម្រាប់​ទុក​ទេ។

៧ អនាគត​កុំ ទាន់​និយាយ​​គិត​ពី​ថ្ងៃនេះ​ធ្វើ ម៉េច​អោយ​សមចិត្ត​សិន។

៨ ខ្លាច !តែ​នៅតែ​ធ្វើ។

៩ ស្នេហា​ជា​ក្ដី​សង្ឃឹម​​ចម្បង​ក្នុង​ចំណោម​សេចក្ដីសង្ឃឹម​ដទៃ ទៀត។

១០ គ្មាន​មិត្ត​ដូច​គ្មាន​​ជីវិត។

១១ ស្ដាប់​​​​ចម្រៀង​ថ្មីៗ​អោយ​បាន​មុន​អ្នក​ដទៃ។

១២ ដេក​អោប​ទូរស័ព្ទ។

១៣ បើ​មិនបាន​​ដើរ​លេង​ឈឺ​ភ្លាម។

១៤ អាវ​ដែលមនុស្ស​ចាស់ថា​​មើល​មិន​ចូល​ភ្នែក​ជា​ចំណូល​ចិត្ត​របស់ខ្ញុំ។

បកប្រែៈសុភាប្រុស

សប្បាយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s