តោះរីករាយជាមួយមុន្និកា នៅឯខេត្តកោះកុង

Posted on August 16, 2010 by binmonika | Edit

Wow!!! នរណាថា មុន្និកា ពិបាកចិត្ត ព្រោះរឿងស្នេហា។ នែហ៎មុន្និកាកំពុងតែញញឹមដាក់ ម៉ាស៊ីនថត យ៉ាងព្រងើយ ហើយសប្បាយរីករាយនឹងការទស្សនាធម្មជាតិ នៅឯព្រៃកោងកាង ខេត្តកោះកុងឯណោះ។ សូមឲ្យប៊ុណ្ណារីករាយជាមួយផងណា៎៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s