សារាយសក្ខណាមកវិញរឹតតែស្អាតនៀក!

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក​ កំសាន្ត, សប្បាយ ដោយ sotheary កាលពី 11 Aug 2010

សប្បាយ៖សួ​ស្តី​​​​​សក្ខណា!

សក្ខណា៖សួស្តិ៍​បង“សប្បាយ”!

សប្បាយ៖មើល​សក្ខណា​​​​​​​​​​ អត់ចង់​​ស្គាល់​តា​ម៉ង​​​​​​​​​​​​​នៀក!ម៉ោ​ពី​រតន​គិរី​ ស្មានថា​អន់​សម្រស់​ដឹង អី​ឡូយ​ជាង​មុន​ទៀត!

សក្ខណា៖បង“សប្បាយ”និយាយ​សរសើរ​តែ​គ្នា​ឯង!ហើយ​ចុះ​មាន​​អី​សួរ​ ទៀត​ហើយ​បង “សប្បាយ”​នៀក?ឆ្ងល់​មិន​ឈប់!

សប្បាយ៖សួរ​ជំនួសៗ!យុវវ័យ​គេ​អោយ​សួរ​ហ្នឹង​ណ៎ា!គេ​ចង់​ដឹង​ថា​ថត​រឿង “កែវភ្នែក“ ហត់​​ទេ?

សក្ខណា៖ហត់​ណាស់​បង​ហើយ​ចាយ​ពេល​ ច្រើន​ទៀត​តែ​មិន​អី ទេ​ព្រោះ​ថា​បា​ន​ផល​ល្អ​​បង​ចាំ​តែ​មើល​ទៅ!

សប្បាយ៖សក្ខណា​​មាន​វិធី អី​ថែ​សម្ផស្ស​បាន​ឡូយ​អញ្ចឹង​ធ្វើការ​ច្រើន​ហើយ​នៅ​តែ​ស្អាត?

សក្ខណា៖ហ្អឹម​គឺ​អត់​មាន​អី​ជា​ ពិសេស​ផង​បង​មាន​តែខំ​គេង​ដោយ​គ្រប់ ​ហូប​បន្លែផ្លែ​ឈើ​ច្រើន​ជាង​សាច់ នឹង​ប្រើ​ផលិតផល​ខ្លះហ្នឹង​ណ៎ា​បង!

សប្បាយ៖ហើយ​ចុះ​សក្ខណា​​​មមារ​​ ញឹក​ខ្លាំង​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ថត រឿង​កែវភ្នែក រួច?

សក្ខណា៖រវល់​បង​រវល់!នៅ ថត​បង្ហាញ​ម៉ូត​ខោអាវ​និង​ការងារ ផ្សេង​ទៀត​ក្រែល​ដែរ​បង!

សប្បាយ៖មាន​ទីផ្សារ​ដល់​ហើយ​ សក្ខណា!តែ​រវល់​យ៉ាងណា​មាន​ដំណឹង​ល្អ​កុំ ភ្លេច​ប្រាប់ “សប្បាយ”​ណ៎ា!

សក្ខណា៖​ច៎ា​មិន​ភ្លេច​ទេ​បង!ទុក​ចិត្ត​ចុះ!ផ្តំា​ទៅ​យុវវ័យ​ផង​កុំ​ភ្លេច​ខំ​រៀន​​ណ៎ា!

អត្ថបទ:ប៊ិន​ ប៊ុណ្ណា

“សប្បាយ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s