មុន្និកាចេះអៀន

អូយ៉ាស! ដូចជាអៀនម៉េចមិនដឹងទេ! ព្ញគេនិយាយថា “ខ្ញុំស្អាត”។ ពាក្យនេះ មិនហ៊ាន ទទួលយក ទេ! តែបើហ៊ានតា ប្រអាប់ ក៏មិនសប្បាយចិត្តម៉ានដែរហ្នឹងណា៎។ អេហ៎តាមពិតទៅកា ចេះអៀនដែរតើនៀក ស្មានតែរឹងមាំរហូត។

មើលណ៎ គេអៀនពេក ចង់ទៅអោបមែកឈើ។ ម៉េចហ្អើយ អៀនហ្នឹងអ្នកថត​មែន ទេ?។ កុំអៀនអីធ្វើធម្មតាៗទៅ។ តាមកាពិតទៅ កាគឺពិតជាស្អាតមែនហ្នឹង។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s