មុន្និកា បួង​សួង​សុំ​សេចក្ដី​សុខ​ពី​លោកយាយម៉ៅ

អោម​ មុន្និកា ជាពុទ្ធបរិស័ត​ និង​អ្នក​កាន់​​ព្រហ្មមញ្ញ​សាសនា។ នាង​​បាន​ទិញ​ធូប​ ដើម្បី​សុំបួង​សួង​សុំសេចក្ដី​សុខ​​ ពី​លោក​យាយ​ម៉ៅ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នាង​ បាន​ ចត​រថយន្ដ​ នៅ​ពេជ្រ​និល ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជាទី​កន្លែង​ ដែល​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា ឈប់​ហើយ​ អុជធូប​ គោរព​យាយ​ម៉ៅ​។

នាង​បាន​ធ្វើ​ដំណើ​រ​ដំណើរ​ពី​ភ្នំពេញ​ ទៅ​កាន់​ខេត្ត​ព្រហសីហនុ ជាទី​កន្លែង​ ដែល​ត្រូវ​ចូលរួម​ សមាជ​​របស់សមាគមន៌​សន្សំ​ប្រាក់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ កាល​ពីថ្ងៃទី​២៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០០១

សរសេរ៖ ប៊ិន ប៊ុណ្ណា!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s