កូឡាប

“ខ្ញុំ​ដឹង​ថា កូឡាប​មាន​បន្លា​ ប៉ុន្ដែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចូល​ចិត្ត​កូឡាប​”​។ នេះ​ជា​សម្ដី​មុន្និកា​។ នាង​យល់​ឃើញ​ថា ជីវិត​កាន់​តែ​ជួប​ការលំបាក​ កាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ចេះ​តស៊ូ សម្រាប់​ជីវិត​។ បើ​សិន​ជាអ្វីគ្រប់​យ៉ាង​បាន​ដោយ​ងាយ​ៗ​នោះ​មនុស្ស​មិន​សូវ​ជា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​សម្រាប់ការ​ថែ​ទាំ​​នោះ​ទេ​។

សរសេរ៖ ប៊ិន ប៊ុណ្ណា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s