១០ យ៉ាងអំពីដួងចិត្តស្រ្តី

(១) ស្ត្រីមានចរិតចូលចិត្តធ្វើការមិនចេះនៅស្ងៀមទេ

(២) ស្ត្រីមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារលើសពួកបុរស

(៣) ស្រ្តីមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងពួកបុរស

(៤) ស្ត្រីយកពេលទំនេរដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះ ឯបុរសៗចូលល្បែងស្រីស្រាភ្លាម

(៥) ស្រ្តីនឹងស្លាប់បើនាងនៅទំនេរមិនធ្វើអ្វីមួយ ព្រោះយល់ថាខ្លួនគ្មានប្រយោជន៍


(៦) ស្រ្តីច្រើនមានគំនិតរីកចម្រើនទៅមុខ ឯបុរសច្រើនតែមានគំនិតថយក្រោយ

(៧) ស្រ្តីច្រើនឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាងពួកបុរស

(៨) ស្រ្តីច្រើនតែមិននឹងនរក្នុងចិត្ត ឆាប់ប្រែប្រួល គិតច្រើន ឯបុរសគ្មានទេ!

(៩) ស្រ្តីមានចិត្តចង់ដឹងចង់ឮ ហើយចូលចិត្តប្រៀបធៀបណាស់

(១០) ស្រ្តីអ្នកមាន បើប្តីមិនឲធ្វើអ្វី គេនឹង “បំផ្លាញ” តាមបែបដើរផ្សារច្រើន ទិញឥវ៉ាន់ច្រើន តែងខ្លួនច្រើន លេងបៀ កន្ទុយលេខ….

Dr. Rollin A. Madeline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s