ឆ្នាំ២០១១៖ ការនាំចេញរបស់ កម្ពុជាមាន ៤៨៧៦ លានដុល្លារ

នំពេញ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ក្នុង រយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ​ក្រសួង​របស់​ខ្លួន​បាន​សម្រេច​នូវលទ្ធផល ជាច្រើនគួរឲ្យកត់សំគាល់ ដោយ​បាន​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុងសកមម្មភាពតាំងពិព័រណ៍នានាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដោយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១១ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានចំនួន ៤.៨៧៦លានដុល្លារ។

ថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១១ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១២ នៅ​ទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចមប្រសិទ្ធិមាន​ប្រសាសន៍​ថា ក្នុងរយៈមួយឆ្នាំនេះក្រសួងបានសម្រេចនូវលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សំគាល់ក្នុងការចូលរួមពិពរណ៌ផលិតផលទាំងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s