លិខិត​អញ្ចើញ​ចូលរួម​​សន្និសីទសង្គមស៊ីវិល​អាស៊ាន ក្រោម​ប្រធានបទ​ “ប្រែក្លាយ​អាស៊ាន​​ទៅជាសហគមន៍​មួយ​ដែល​យក​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាស្នូល​”​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s