គជប​បដិសេធន៍​សំណើ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជីឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​​នៅតាម​ភូមិ​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការបោះឆ្នោត​ (NEC) បាន​ប្រកាស​ជាសាធារណៈ​ថា ការបិទផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​​នៅតាម​ភូមិ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​នោះទេ ពីព្រោះច្បាប់​ បទបញ្ជា និង​នីតិ​វិធី​ពុំ​បាន​ចែង​អំពីការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​នៅតាម​ភូមិ​នេះ​ទេ​។

មួយ​វិញ​ទៀត​ ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ភូមិ ​អាច​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ការរិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ផ្សេង​ៗគ្នា​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ ដូច្នេះ​បើ​បិទ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​​​នៅ​តាម​ភូមិ​នីមួយ​ៗ គឺ​ត្រូវ​យក​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​គ្រប់​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ទៅបិទផ្សាយ​។ នេះ​បើយោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការបោះឆ្នោត​​ចុះ​ថ្ងៃទី​០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៣​។

សូម​មើល​សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ទាំង​ស្រុង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

06 May 2013_Page_1

06 May 2013_Page_2

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s