ការ​ផលិត​​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្រោម​ការ ការពារ​សន្ដិសុខ​តឹងរឹង​

សន្លឹក​ឆ្នោត​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត​អាណត្តិ​ទី​០៥ កំពុង​ផលិត​ឡើង​ហើយ​ ក្រោម​ការ​ឃ្លាំ​មើល​​ ពី​សន្តិសុខ​យ៉ាង​តឹង​រឹង​បំផុត​ ដើម្បី​ធានា​ថា សន្លឹក​ឆ្នោត​​ទាំង​នោះ​ត្រឹមត្រូវ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការបោះឆ្នោត​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ។

គជប​ 06-49-13_Page_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s