តើអ្នកចូលចិត្ត​នារីប្រភេទណា?

ថ្ងៃនេះ​ ប្លុក​ខ្ញុំ​បាទ​ ចង់​ដាក់​ជាសំណួរ​ទៅកាន់​​មិត្តយុវវ័យ​លេង​ថា តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​នារី​ប្រភេទណា? សូម​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ខាងក្រោម​នេះ៖

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s