តើហេតុអ្វី​បាន​ជា​នារី​អាយុ​ច្រើន​ហើយ​នៅតែមិនទាន់មានគូ​?

ចន្លោះ​វ័យ​ដែល​នារី​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង គឺ​ចន្លោះ​ពី ១៨-៣០ ឆ្នាំ ប៉ុន្ដែ នារី​ខ្លះ​បាន​ហួសវ័យ​នេះ​ទៀត​ ដែល​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​ចាត់​ទុក​ថា ក្រមុំ​ចាស់​។ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជានារី​អាយុច្រើន​ហើយ​នៅតែ​មិនទាន់​មានគូ?

សូម​ចូល​រួម​គូស​ចម្លើយ​ខាង​ក្រោម​ តើ​មួយ​ណា​គឺជា​ហេតុ​ផល​របស់​អ្នក។​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s