14 កុម្ភៈ មាន​គម្រោង​​ទៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ណា​ខ្លះ​ទេ?

បិទភ្នែក​មួយ​យប់​នេះ​ទៀត ថ្ងៃ​ស្អែក​ទិវានៃសេចក្ដី​ស្រឡាញ់​នឹង​មក​ដក់​ ហើយ​ថ្ងៃ​នោះ ក៏​ជា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​មាឃ​បូជា ដែល​ជាថ្ងៃឈប់​សម្រាប់​សម្រាប់​ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​មួយ​ចំនួន​ដែរ។ ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​សម្រាក​ មាន​យុវវ័យ​ខ្លះ ក៏ដូចជា ពុទ្ធសាសនិក​មួយចំនួន​បាន​ទៅ​វត្ត​ ប៉ុន្ដែ​មួយ​ចំនួន​ក៏​បាន​ត្រៀម​ដើរ​កម្សាន្ដ​ទៅ​កាន់​រមណីយដ្ឋាន​ផ្សេង​ៗដែរ ដូច្នេះ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​ជម្រើស​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រៀម​ទៅ​ ជួយ​គូស​គ្រីស​ផងណា៎!

ប៉ុន្ដែ​បើ​មិនមាន​ទេ ជួយ​បំពេញ​ឈ្មោះ​តំបន់​ដែល​អ្នក​ត្រៀម​ទៅ​នោះ ថា​ត្រៀម​ទៅ​ជាមួយ​នរណា? ទៅ​តំបន់​ណាខ្លះ?

ថ្ងៃ​ទិវា​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ត្រៀម​ទៅរមណីយដ្ឋាន​ណា​ខ្លះ​មិត្តយើង?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s