​គ្រួសារ​សប្បាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ កាន់​ខេត្ត​សៀមរាប

កាលពីថ្ងៃ​ទី ២៧-៣០ ខែវិច្ឆិកា កន្លង​ទៅ​នេះ ក្រុម​គ្រួសារ​គេហទំព័រ Sabay បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​រួម​គ្នា​មួយ​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​សៀមរាប​ ដែល​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​ធំ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សូម​ទស្សនា​រូប​ភាព​ និង វីដេអូ​ ខាង​ក្រោម​ពី​ដំណើរ​កម្សាន្ត​រយៈ​ពេល​៤​ថ្ងៃ​ គិត​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ២៧-៣០ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៣។

IMG_6348IMG_6014IMG_6085IMG_7175

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s